About

بسم الله الرحمن الرحيمBorn : August 1988
Note : Just another ordinary muslimah who living in Indonesia.
Cheer : "marina merana di bawah menara" jika atas izin Allah kelak akan menjadi "marina merona di atas menara"

welcome aboard, please enjoy my sight.

wassalaamu'alaykum warahmatullah wabarokaatuh

Search for content